Blackline portál

Cloudový portál Blackline Live

Ukázkový webinar

Cloudový portál Blackline Live je srdcem celého systému Blackline Safety. V nejvyšším stupni Servisního plánu je bezpečnostní status každého zaměstnance/uživatele detektoru viditelný na první pohled na přehledné Google mapě, kde se zobrazuje přesná poloha všech zaměstnanců/uživatelů detektorů v terénu. V reálném čase je zde zvukově i vizuálně hlášen každý „červený“ alarm (viz. sekce Detektory G7) a lze určit typ, místo a stav každého právě vyvolaného alarmu nebo se podívat do unikátní historie každého připojeného zařízení.

V portálu Blackline Live se dále shromažďují kritické poznatky a pracovní postupy pro správu  alarmů a nastavení detektorů,  provádění bezpečnostních analýz a dokumentaci běžného provozu detektoru i mimořádných událostí.

Blackline Live jako cloudový, webový portál a nevyžaduje na začátku užívání žádnou asistenci IT specialisty nebo jakoukoliv instalaci. Do portálu vstoupíte pouhým zadáním vámi zvolené e-mailové adresy a hesla.

Vyzbrojena všemi potřebnými informacemi z cloudového portálu Blackline Live je jeho obsluha vždy připravena provádět běžnou údržbu, sledování detektoru nebo záchranné akce a být maximálně úspěšná.


Nastavení detektoru

Detektor G7c je přes portál Blackline live kompletně "dálkově" nastavitelný. Není potřeba stahovat detektory z terénu, aby specialista nastavil požadované parametry, které jsou požadovány pro konkrétní pracovní podmínky. Jednotlivé funkce a vlastnosti mohou být zapnuty, vypnuty nebo upraveny tak, aby přesně vyhovovali vašim potřebám a požadavkům. Ke každému uživateli je také možné přiřadit telefonní číslo.

Výstražné profily

Výstražné profily určují, jak a kdy zařízení upozorní monitorovací personál na incident. Blackline Live poskytuje nástroje pro sledování bezpečnosti, historie provozu a máte-li aktivovanou příslušnou verzi Servisního plánu, tak máte i přístup ke všem alarmům v reálném čase. Spravujte alarmy od přijmutí do portálu Blackline Live až po vyřešení pomocí vašeho bezpečnostního protokolu (dokument, který přesně určuje, jak se má po přijmutí alarmu postupovat) , který si můžete vypracovat dle vašich interních potřeb a předpisů.


Mapa

U vyšších verzí servisních plánů jsou alarmy přijímány v reálném čase a indikovány na živé Google mapě. V reálném čase vidíte přesnou polohu zaměstnance/uživatele detektoru a typ alarmu (např. plynový poplach, detekce pádu atd.). V případě Základního Servisního plánu se můžete podívat do historie na mapu událostí a sledovat kde se detektor pohyboval a jak fungoval. Mapu lze také použít pro umístění přídavného zařízení Beacon (Lokalizační maják), které umožňuje určení polohy detektoru G7c i tam, kde není k dispozici nebo je velmi slabý příjem GPS signálu (uvnitř budov nebo průmyslových areálů).

Užitečné vlastnosti portálu

Kromě řešení nahlášených alarmů má portál Blackline Live mnoho dalších užitečných funkcí. Z těch nejdůležitějších to jsou:

  • Zobrazení historie provozu detektoru včetně údajů o poloze a přesného časového určení
  • Zpracování kritických bodů z hlediska výskytu nebezpečí plynu v pracovní oblasti
  • Přiřazení důležitých informací k detektoru (informace o uživateli, skupině – jména, e-maily, telefonní čísla atd.)
  • Konfigurace detektoru bezdrátově „na dálku“
  • Informace o dokovacích stanicích a jejich kompletní nastavování podle vašich potřeb
  • Nahrávání plánů budov pro lepší lokaci detektoru v uzavřených prostorách
  • Komunikace s detektorem/uživatelem podle úrovně Servisního plánu

Úvodní nabídka portálu Blackline Live:


Kde nás najdete?