Servisní plány

Servisní plán (dále jen SP) neboli úroveň poskytovaných služeb zahrnuje kompletní záruku na senzory po celou dobu provozu detektoru, rozsah využití mobilního připojení (vestavěná SIM karta), poskytnutí přístupu na cloudový portál a v neposlední řadě zabudovaný alarm „mrtvého“ muže a detekci pádu.  Servisní plán může mít několik volitelných variant od těch nejjednodušších po ty nejkomplexnější. Uživatel se může rozhodnout zda-li bude mít přístup k datům a poloze detektoru (zabudovaný GPS modul) v reálném čase nebo zpětně, jakým způsobem bude možné komunikovat s uživatelem detektoru nebo zda-li budou moci komunikovat uživatelé detektorů mezi sebou. Všechny možnosti však představují revoluci v zajištění bezpečnosti práce, prokazování a dokumentaci případných incidentů a zefektivnění plynové detekce. Servisní plány je možné v průběhu užívání detektoru měnit.

Insight - Základní Servisní plán

Tento Servisní plán zahrnuje kompletní záruku na celou kartidž po dobu trvání SP. To v praxi znamená, že jakmile dojde k jakékoliv závadě na senzoru, tak se výrobce zavazuje k výměně celé, již zkalibrované kartridže - nikoliv pouze daného senzoru a to sice expresní rychlostí během několika málo dnů.

Základní SP Vám umožní přístup do webového, cloudového portálu Blackline live, ke kterému se můžete připojit z jakéhokoliv zařízení (počítač, notebook, mobil) s připojením k mobilní síti. V něm můžete zpětně (data nejsou přenášena v reálném čase) dohledat a zpracovat události, jako případnou expozici plynem či jiné alarmy (včetně velmi detailních číselných informací a zobrazení na mapě), záznamy o kalibraci, záznamy o testu funkčnosti, provádění analytických rozborů apod.. Pomocí portálu Blackline live také můžete bezdrátově provádět upravování hodnot v detektoru bez nutnosti ,,stahování“ detektorů na jedno místo a podle vašich okamžitých potřeb.

Samosledovací servisní plán s textovými zprávami

Tento SP zahrnuje všechny služby tak jako u SP Insight. Navíc vám však Samosledovací (vlastní sledování/ochrana uživatelů detektorů v rámci organizace) servisní plán s textovými zprávami umožní sledovat provoz i polohu detektoru v reálném čase a na průběžně aktualizované Google mapě nebo je zpětně dohledat a vyhodnotit. Tento SP vám také umožní obousměrnou textovou komunikaci (mezi uživatelem detektoru a monitorovacím týmem/osobou). Události jako plynový alarm či jiné alarmy (včetně velmi detailních číselných informací a zobrazení na mapě), záznamy o kalibracích, záznamy o testech funkčnosti, provádění analytických rozborů jsou ve velmi přehledném formátu a v reálném čase a monitorovací tým/osoba ho má možnost vyhodnotit a případně zahájit záchranné operace.

Samosledovací servisní plán s textovými zprávami a hlasovým hovorem

Tento Servisní plán zahrnuje všechny služby Samosledovacího servisního plánu s textovými zprávami, ale navíc vám také umožní obousměrný hlasový hovor mezi uživatelem detektoru a monitorující osobou.


Samozřejmě, že za tyto služby (podobně jako za užívání jiných zařízení připojených k mobilní síti či zajištění záruky) je nutno platit paušální roční poplatek.

Co všechno tedy obsahuje paušální, roční poplatek?

1. V případě závady na kterémkoliv senzoru nebo po konci jeho životnosti výrobce okamžitě posílá kompletně novou kartridž s novými, již zkalibrovanými senzory. Neřeší se výměna jednotlivých senzorů kterou stejně jako nutnou překalibraci nemusíte dodatečně hradit.
2. Přístup do portálu Blackline Live a jeho využití podle zvoleného SP (viz. Blackline portál).
3. Připojení k mobilní síti.
4. K bezdrátovému připojení již není zapotřebí kupovat žádná další přídavná zařízení (mobilní telefon s certifikací ATEX) a platit za ně paušální tarif a složitě je propojovat s detektorem i se vzdáleným počítačem.
5. Funkce jako: detekce pádu, detekce nehybnosti nebo přímo v základně detektoru vestavěný GPS modul a SIM karta.

Kde nás najdete?