Detektory G7

Profesionální přenosný detektor plynů G7c

Pryč jsou dny tradičních detektorů, které při úniku plynu fungovaly pouze jako hlásiče nadlimitních koncentrací plynů a na nebezpečí upozornily pouze osobu nosící detektor, popřípadě lidi v nejbližším okolí a v dosahu zvukového alarmu.

Představujeme vám G7c - první detektor s přímým připojením k mobilní 3G síti na světě.

Detektor je totiž vybaven SIM kartou a využívá služeb místního (českého) operátora.

Podle úrovně vámi vybraného Servisního plánu (viz. sekce Servisní plány) je zde i možnost, že se v případě nouzové události váš G7c bezdrátově spojí s monitorujícím personálem a tím umožní nejrychlejší a nejúčelnější reakci na vzniklou situaci.

Společnost Blackline Safety vyvinula nový detektor tak, aby splňoval veškeré požadavky pracovně - bezpečnostních předpisů, umožnil pokrytí všech rizik při provádění činností v potencionálně nebezpečném prostředí a chránil bezpečnost vašich pracovníků i vaší společnost samotnou před možnými soudními spory. Technologie Blackline Safety automaticky sleduje bezpečnost vašich pracovníků, přivolá pomoc i ve chvíli, kdy toho pracovník není schopen a dokumentuje veškerou činnost detektoru.

G7c má k dospizici vestavěný GPS modul a díky tříosýmému akcelerometru a gyroskopu je schopen detekovat možný pád nebo nehybnost po delší časový úsek (tzv.mrtvý muž).

Potencionální pád nebo nehybnost po delší časový úsek automaticky vyvolá zvukové a světelné upozornění, kterým bude detektor od jeho uživatele žádat potvrzení stiskem tlačítka, že uživatel je v pořádku. Pokud tak neučiní, tak G7c automaticky přejde v červený alarm a ten se v reálném čase zobrazí (včetně zvukové signalizace) na monitoru sledující osoby.
Vyklopením SOS zámku v jakékoliv nouzové situaci přivolá uživatel pomoc okamžitě.

G7c poskytuje monitorovacímu týmu či osobě kompletní situační povědomí o pracovnících v terénu a činnosti detektorů, kterými jsou vybaveni. To umožňuje rychlé a účinné zahájení případných záchranných akcí. Přestože pracovník může být během výkonu práce vystaven celé řadě nebezpečí, tak díky detektoru G7c může pracovat s vědomím, že o jeho bezpečnost je postaráno a v případě nutnosti si může kdykoliv přivolat pomoc.

Připojení s okamžitými upozorněními a obousměrnou hlasovou nebo textovou komunikací

Při objednání nejvyššího Servisního plánu (viz. sekce Servisní plány) můžete využít nepřetržité připojení k 3G síti (vestavěná SIM karta), což umožňuje okamžité spojení s monitorovacím týmem či osobou, která sleduje vaší bezpečnost na cloudovém portálu Blackline Live (viz.sekce Blackline Live). Provoz detektoru můžete monitorovat na jakémkoliv zařízení s připojením k internetu (PC, mobilní telefon, tablet) a to i na více zařízeních současně. Případné alarmy způsobené pádem nebo nehybností uživatele po delší časový úsek (uživatelem nepotvrzené upozornění) jsou automaticky a v reálném čase přenášeny k monitorujícímu týmu/osobě. Neustálé připojení zajišťuje, že kompletní údaje o detektoru jsou pro monitorující tým/osobu viditelné na první pohled a to velmi detailně.

Samozřejmě, že můžete zvolit nižší úrovně Servisního plánu a využívat SIM karty a GPS pouze k automatickému, bezdrátovému stahování dat z detektoru do portálu Blackline Live (viz. sekce Blackline portál), nastavování detektorů "na dálku" včetně záznamu o poloze detektoru.

Přizpůsobitelný, víceúčelový plynový detektor

Detektor G7c vyhovuje požadavkům na různé pracovní podmínky. G7c se skládá z jedné - pro všechny typy stejné základny, která je vybavena SIM kartou, GPS modulem a technologií umožňující detekci pádu nebo pohybu a výměnných, předem kalibrovaných kartidží.

Toto exkluzivní, modulární řešení designu podporuje možnost využít celou řadu přizpůsobitelných a jednoduše vyměnitelných kartridží s plynovými senzory pro jednu základnu a mít tak v ,,záloze" několik různých typů detektorů, např. jednoplynový NH3 a čtyřplynový O2, CO, H2S, LEL. Sestavte si váš detektor do specifického pracovního prostředí výběrem vhodné kartridže Blackline Safety!

V osazení kartidže můžete volit ze široké škály plynových senzorů jako je sirovodík, kyslík, oxid uhelnatý, čpavek, chlór, PID a mnoho dalších.
Všechny senzory jsou vyráběny pomocí nejmodernějších technologií. Senzory O2 a LEL nové generace, PID senzory měřící v hodnotách buď ppm nebo ppb.


Kartridže se dodávají ve čtyřech provedeních(jejich podrobný popis naleznete níže):

 • Kartdridž bez plynových senzorů (detektor funguje jako monitorovací zařízení detekujicí nehybnost, pád nebo jako nástroj přivolání okamžité pomoci).
 • Jednoplynová kartdridž.
 • Víceplynová kartdridž bez pumpy.
 • Víceplynová kartridž s pumpou (možnost přepínání mezi difúzním režimem nebo režimem s pumpou) (!)

Unikátní systém výměny celé předem zkalibrované kartridže namísto výměny jednotlivých senzorů výrazně zkracuje časový úsek potřebný k opětovnému uvedení přístroje do provozu a zároveň minimalizuje vaše náklady na údržbu. Na kartridže se vztahuje doživotní záruka v rámci vámi zvoleného servisního plánu.


Výměnné plynové kartridže a základna:

Jak probíhá výměna kartridží?Víceplynová kartridž s pumpou

U plynové katridže s pumpou je možno zapnout/vypnout mód s pumpou a mód bez pumpy (difúzní provoz). Dále je možno sledovat/měřit průtok vzduchu pumpou v živém čase.

Při používání naší nové Víceplynové kartridže s pumpou získá uživatel přehled a kontrolu nad každým provedeným vstupem do uzavřených prostor nebo únikem plynu.

Klíčové vlastnosti katridže s pumpou

 • Ultra kompaktní design-je pouze o 19 g těžší než kartridž bez pumpy.
 • Doživotní záruka na plynové senzory i pumpu.
 • Při vstupu do jednoho z konfiguračních módů s pumpou automaticky přepíná z difuzního režimu do režimu s pumpou.
 • Konfigurační módy napomáhají prodloužení maximální výdrže baterie tím, že do nich vstoupíte pouze tehdy, když je režim s pumpou skutečně zapotřebí.
 • Možnost nastavení délky hadičky.
 • Alarm blokování pumpy upozorní uživatele, když je pumpa zablokována.
 • Průtok se zobrazuje v reálném čase v hodnotě ml/minuta.


Jednoduché bezdrátové řešení

Bezdrátové připojení také zajišťuje, že každý detektor G7 je kompletně nastavitelný na dálku z portálu Blackline Live a že aktualizace firmwaru se stahují automaticky při spouštění detektoru. Není tedy třeba detektory odebírat pracovníkům z terénu na odborné pracoviště a tam je manuálně nastavovat.
Současné nastavení a konfigurace můžete vidět na intuitivním displeji během zapínání přístroje.

Od detekce plynů až k monitorování personálu pracujícího v odlehlých oblastech – každý uživatel je vždy pod dozorem a chráněn. Při objednání nejvyšší úrovně Servisního plánu se každý bezpečnostní incident a plynový poplach v reálném čase přenáší do cloudového portálu Blackline Live a data z nich můžete dohledat i zpětně.

V portálu Blackline Live je hned několik možností jak tyto data dále využívat. Od dokazování a dokumentování bezpečnostních incidentů kontrolním orgánům až po provádění různých analýz a přehledů. To je možné ve všech úrovních Servisního plánu.

Uživatelské rozhraní detektoru G7c

Zobrazení naměřených hodnot plynů, nutnost nadcházející kalibrace, testy funkčnosti, žádosti o potvrzení kontrolního přihlášení (check-in) a textové zprávy jsou pouze některé funkce viditelné na brilantním LCD displeji.

Grafický displej je čitelný i při ostrém slunečním svitu a podsvícení zajišťuje čitelnost v nočním provozu.

Díky intuitivnímu rozhraní se můžete v přehledném menu pohybovat použitím 2 šipek a tlačítkem ,,OK“. Tlačítka jsou dost velká i pro ovládání v pracovních rukavicích.

Vyklopením červeného SOS zámku přivoláte okamžitou pomoc zatímco jeho stiskem buď provedete kontrolní přihlášení (check-in) nebo potvrdíte, že jste v pořádku když G7 detekuje váš možný pád nebo nehybnost po delší časový úsek.

Ukázka vyvolání okamžitého SOS alarmu

Funkčnost rozhraní je doplněna světelnými a zvukovými efekty

 • Blikající zelené světlo signalizuje, že se detektor připojuje k mobilní síti a stahuje všechny dostupné aktualizace a údaje o poloze detektoru. Ustálené zelené světlo značí, že se detektor úspěšně připojil a bezpečnost pracovníka je monitorována.
 • Žluté světlo doprovázené zvukovou signalizací a vibracemi signalizuje, že uživatel např. obdržel textovou zprávu nebo detektor vyžaduje potvrzení, že jste v pořádku.
 • Červené světlo s intenzivním zvukovým alarmem a vibracemi indikuje, že je zapotřebí okamžitá pomoc nebo že jste nereagoval na žlutý výstražný alarm a ten tak poté automaticky přešel v alarm červený.
 • Modré světlo znamená, že vyvolaný alarm byl přijat a odbaven monitorující osobou v portálu Blackline Live.

Pokročilá analýza dat

Všechny detektory G7c automaticky nahrávají provozní údaje či informace o výskytu plynů a ostatních možných bezpečnostních incidentech a díky mobilnímu připojení je předávají do cloudového portálu Blackline Live.

Namísto manuální kompilace a stahování dat za účelem získání informací o vašem pracovním týmu detektor G7c automaticky a bezdrátově převede tyto data do portálu Blackline Live a tím poskytne více dat a poznatků než jakýkoliv jiný detektor!

Jak již bylo řečeno tyto data mohou sloužit k archivaci a prokazování průběhu problémových událostí a k detailní analýze dat.

Klíčové vlastnosti detektoru G7c

 • Pokud senzor nebude funkční nebo dosáhne maxima své životnosti - stačí bezplatně-v rámci Servisního plánu-vyměnit starou kartridž za novou.
 • Během pár okamžiků proměňte G7c z jednoplynového na víceplynový detektor pouhou výměnou již zkalibrované kartridže.
 • Veškeré senzory a pumpa jsou pod doživotní zárukou v rámci Servisního plánu.
 • Všechny kartridže jsou kompatibilní s Dokovací stanicí Blackline Safety (při kalibraci nebo bump testu jsou opět všechna data přenášena do portálu Blackline Live, kde jsou ukládána pro další možné zpracování, např. tisk kalibračních protokolů).
 • Detektor je vybaven GPS modulem a SIM kartou (určení polohy a možnost textové nebo hlasové komunikace).
 • Detektor disponuje červeným SOS zámkem pro okamžité přivolání pomoci
 • Detektor je schopen detekovat pád a nehybnost, jejichž citlivost lze nastavit přes portál Blackline Live. Tamtéž lze oboje i zcela vypnout.
 • Detektory G7c mohou být vybaveny kartidží s pumpou, kterou je možno vypnout a provozovat detektor v difúzním módu.


Možnost výměny kartridže v terénu pro maximalizaci provozní doby

Kartridže jsou snadno a rychle vyměnitelné i v terénu. Je na vaší volbě jakými senzory potřebujete detektor osadit, protože se chystáte pracovat v jiném prostředí s jinými plynovými riziky nebo zjistíte, že nastal problém se senzorem např. že kartidž neprošla bump testem.

Exkluzivní kartridž společnosti Blackline Safety může být vyměněna během několika málo vteřin. Kartridž je již zkalibrovaná a je pouze doporučeno (ostatně jako u ostatních detektorů) před započetím každé směny provést bump test. Provozní doba zařízení je tím maximalizována a čas údržby minimalizován a v neposlední řadě jsou tím šetřeny peníze vaší společnosti.

Detekce plynů jako servis

Blackline Safety nabízí výměny kartridží jako část Servisních plánů (viz. sekce Servisní plány), které kryjí i selhání senzorů. Naše obsáhlé servisní plány obsahují různé druhy komunikace, přístup do cloudového portálu Blackline Live, ukládání veškerých dat a možnost jejich vyhodnocování. Některé Servisní plány navíc nabízí řešení krizových situací v reálném čase, obousměrnou hlasovou či textovou komunikaci s monitorovacím týmem nebo funkci Stiskni a mluv-PTT-Push-to-talk (vysílačka) ke komunikaci mezi uživateli detektorů.

Jednoduchá údržba

Modulární design G7c dělá servis senzorů unikátně jednoduchým.

Testy funkčnosti a kalibrace jsou prováděny pomocí kalibračního nástavce nebo dokovací stanice. Všechna data jsou přenášena přímo z detektoru do portálu Blackline Live - bezdrátově a v reálném čase. S G7c už nikdy nebudete ztrácet váš čas stahováním kalibračních a jiných údajů.

Servis plynových senzorů a plýtvání penězi na údržbu a výměnu vadných senzorů je věcí minulosti. Když G7c plynový senzor dosáhne maxima své životnosti nebo přestane fungovat (uživatelem nezaviněné závady) - jednoduše a zdarma vyměňíte starou kartridž za novou aniž by jste museli vyřadit detektor z provozu.

Konfigurační módy

G7c plynový detektor podporuje 6 konfiguračních módů, které dovolují uživateli dočasně změnit fungování přístroje dle jeho potřeb. (Aktivní u kartridže s pumpou)

Normal

Tento režim je konfigurace, kterou určíte pro každodenní provoz. G7c bude používat tento režim jako výchozí nastavení.

Pre-entry

Režim Pre-entry se používá před vstupem do prostoru, který by mohl potencionálně obsahovat nebezpečný plyn. Tento režim je možné použít s pumpou, která aktivně nasává okolní vzduch na své senzory a testuje úrovně plynů. Vztahuje se ke kartidži s pumpou.

SCBA

Tento režim je zamýšlen pro případ použití pokud uživatel detektoru nosí samostatný, nebo poháněný vzduchový dýchací aparát (SCBA/SABA) a vstupuje do oblasti o které se ví, že jsou v ní vysoké úrovně plyn. Vztahuje se ke kartidži s pumpou.

Leak Check

Režim kontroly těsnosti lze využít při kontrole úniků plynu. Vztahuje se ke kartidži s pumpou.

High risk

Tento režim je jedinečný v tom, že je určen pro obecné vysoce rizikové situace, jako je evakuace nebo náročné cestování přes nebezpečné oblasti. Utlumuje některé funkce, které by při těchto extrémních podmínkách hlásily poplach. Na rozdíl od většiny ostatních režimů nikdy nevyprší časový limit a musíte ho ukončit ručně.

Pump run

Tento režim je jedinečný v tom, že pro jeho využití je vyžadována víceplynová kartridž s pumpou a že pumpa běží trvale. Na rozdíl od většiny ostatních režimů vám nikdy nevyprší časový limit a musíte ho ukončit ručně. Vztahuje se ke kartidži s pumpou.

Senzory

Věříme, že i bezdrátová detekce plynů začíná užitím prvotřídních, spolehlivých senzorů. G7c používá pouze senzory nejvyšší kvality a značek do kterých vkládají důvěru miliony lidí každý den. Můžete si být jistí, že senzory od Blackline Safety jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší standardy.

Revolučním produktem je zcela nový senzor LEL, který byl vyvíjen v USA původně pro účely americké armády. Čím je speciální? Mimo jiné extrémně dlouhou životností, ale především ale dokáže rozlišit druh uhlovodíku a tedy přesně stanovit měřené koncentrace. To vše dělá automaticky bez toho aniž by musel uživatel aplikovat korekční faktory.

Za zmínku také stojí až 5ti letá životnost senzoru O2 nebo nový senzor PID měřící v hodnotách 0-10 000 ppb. Samozřejmě je k dispozici i senzor PID s přesností měření ppm.


Co je funkce PTT?

PTT dovoluje G7c fungovat podobně jako vysílačka. To znamená, že všechny detektory v jedné organizaci a na stejném kanále mohou navázat obousměrnou hlasovou komunikaci. Na rozdíl od klasických vysílaček ovšem nemá omezený dosah přenosu hlasových zpráv. Protože G7c používá mobilní sítě, tak uživatelé mohou komunikovat bez ohledu na to v jaké části světa se zrovna nacházejí.

K využití této funkce je zapotřebí zvolit servisní plán obsahující právě PTT.


Kde nás najdete?